Nyheder

Systematisk arbejdsmiljøarbejde

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter den 30. oktober 2018 på Odder Parkhotel

Læs mere

Sæt kryds i kalenderen

Datoerne for den supplerende arbejdsmiljøuddannelse i 2019 ligger nu fast.

Læs mere

Sammen mod krænkende adfærd

Viden på Tværs bringer en artikel om Sundhed og Omsorgs arbejde med en fælles handleplan i forhold til krænkende adfærd.

Læs mere

Tre hurtige fra hovedudvalget

Hovedudvalget vil fremover efter hvert møde udsende en info om de særligt vigtige beslutninger, som udvalget har truffet på mødet. Info vil være tilgængelig på HR-portalen samt på intranettet.

Læs mere

Trivselsmåling 2017

Hele 90 procent af alle ansatte ved Odder Kommune har deltaget i trivselsmålingen.

Læs mere

Trivselsmåling 2020

86 procent af de ansatte ved Odder Kommune har givet deres mening til kende, og resultatet af trivselsmålingen er nu klar.

Læs mere

Valg til MED-organisationen

I første kvartal 2021 er det igen tid til at gennemføre valg til MED-organisationen.

Læs mere

Velkommen

Den nye HR-portal afløser Arbejdsmiljøportalen og samler informationer om HR, arbejdsmiljø, MED og ledelse.

Læs mere

Voldsforebyggelse

På Vestskolen, afdeling Vestermarken har de arbejdet fokuseret med forebyggelse af vold og trusler.

Læs mere

Videoer om datasikkerhed

Se Odder Kommunes informationsvideoer og KL's e-læringsprogrammer.

Læs mere