Ændring af regler om anmeldelse af arbejdsulykker

25. juli 2022

Den 1. juli 2022 trådte en ny bekendtgørelse omkring anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven i kraft.

Det væsentligste i bekendtgørelsen er:

  • Fristen for anmeldelse af en arbejdsskade ændres fra 9 til 14 dage efter første fraværsdag.
  • Det primære anmeldelseskriterium ændres, således en ulykke skal anmeldes til EASY, hvis ulykken har medført fravær fra det sædvanlige arbejde ud over arbejdsskadedatoen. (Dette betyder, at en arbejdsulykke skal anmeldes til EASY, hvis ulykken har medført fravær udover tilskadekomstdatoen, uanset om der forventes ret til ydelser efter loven - Den gamle 5-ugers regel bortfalder dermed med disse nye regler.)
  • Det sekundære kriterium for anmeldelse ændres ligeledes, hvilket indebærer, at en ulykke skal anmeldes til EASY, hvis det forventes, at der skal betales ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (uanset om skaden har medført fravær).

Eksempel på sidstnævnte kan være et brækket håndled, finger eller lignende, som ikke har medført fravær, men som efter omstændighederne kan berettige til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.

Grundlæggende er den største ændring i forhold til vores normale praksis, at fristen for anmeldelse af arbejdsskader er forlænget til 14 dage. Den gamle 5-ugers regel har medvirket til forvirring, da det alene har haft betydning for vurdering af erstatning, og ikke betydning for, om vi har anmeldt arbejdsulykkerne, så vi kan kun være tilfredse med at den er bortfaldet. 

Reglerne er reelt udtryk for en sammenfletning af anmeldelsesreglerne for arbejdsmiljøloven (Arbejdstilsynet) og anmeldelsesreglerne efter arbejdsskadesikringsloven.

Link til bekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/941 (De nye anmeldelsesregler fremgår af § 9).

Link til den nye arbejdsskadesikringslov:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/314 (De nye regler fremgår af § 31)