Anvendelse af sundhedsordning

07. november 2019

Hovedudvalget har den 28. oktober 2019 truffet beslutning om den samlede anvendelse af sundhedsordningen.

Grundet det sene tidspunkt for den endelige beslutning om anvendelse af sundhedsordningen i 2019 har Hovedudvalget besluttet, at ordningen anvendes på samme måde i 2020.

Som tidligere år vil det være muligt at søge midler til lokale initiativer. I 2019 og 2020 har Hovedudvalget besluttet at

sætte fokus på fysisk aktivitet. Det betyder ikke, at vi ser sundhed snævert som fysisk sundhed, men Hovedudvalget ønsker at målrette anvendelsen af sundhedsordningen forskellige temaer indenfor sundhed over tid. I 2017 og 2018 har det været muligt at søge midler der satte fokus på trivsel og mental sundhed.

Sundhedsordningen omfatter i 2019 og 2020:

  • DHL stafet (exkl. tilmeldingsgebyr) 
  • Adgang til Odder svømmehal
  • Rygestopkurser

Derudover kan de enkelte arbejdspladser søge tilskud til lokale initiativer, der sætter fokus på fysisk aktivitet i eller udenfor arbejdstiden.

Det præciseres, at ansøgningen skal udarbejdes af ledelse og medarbejderrepræsentanter i fællesskab.

Puljen administreres af arbejdsgruppen vedr. sundhedsordningen bestående af Hovedudvalgets arbejdsmiljøgruppe og Sundhedskoordinator Klaus Grabbert.

Der er i 2019 kun én ansøgningsrunde - fristen for ansøgning er den 9. december.

Læs mere og hent ansøgningsskema.