Arbejdsmiljø i et biologisk perspektiv

05. oktober 2017

Under overskriften "Arbejdsmiljø i et biologisk perspektiv" afholdes der tirsdag den 7. november 2017 kl. 8.30-12.00 supplerende arbejdsmiljøuddannelse for ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter ved Odder Kommune.

At skabe et godt, sundt og produktivt arbejdsmiljø opleves ofte som en udfordrende balancegang. Når man som leder og medarbejder vælger noget til, så oplever man ofte, at det sker på bekostning af noget andet. Men hvad sker der, hvis vi flytter fokus i vores dialoger, ser langsigtet på vores handlinger og tager hensyn til hjernens naturlige og evolutionære tilstand?

Tue Isaksen, der er uddannet erhvervspsykolog og de sidste 15 år har beskæftiget sig med arbejdsmiljø, vil i sit oplæg rette fokus mod følgende temaer:

  • Hvad betyder analytisk og social tænkning for vores måde at skabe løsninger?
  • Kontrol og forventning har direkte indflydelse på produktionen af hormoner og signalstoffer, men hvad det betyder for vores arbejdsmiljø?
  • Er fokus i arbejdsmiljøet på individet eller fællesskabet?
  • Hvordan ændrer vi fokus i dialogerne og ser handlinger som langsigtede løsninger?

Tilmelding skal ske senest mandag den 30. oktober 2017 på mail til malene.noergaard.jensen@odder.dk.

Du kan downloade en invitation til arrangementet her.