Influenzavaccination

15. september 2020

Influenza er hver vinter årsag til akutte infektioner hos personer i alle aldersgrupper, og influenza er ofte ledsaget af sygefravær på arbejdspladser og i institutioner. Influenza kan desuden have alvorlige menneskelige konsekvenser for særligt de ældre borgere og personer med svækket immunforsvar. Forekomsten af influenza varierer fra år til år, men ca. 20 procent af befolkningen rammes af influenza under en epidemi.

Odder Kommune tilbyder i efteråret 2020 gratis influenzavaccination til alle medarbejdere i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service (DLVS). For personer, som er i risikogruppen, tilbyder DLVS i samme ombæring pneumokokvaccination. For medarbejdere, som ikke er i risikogruppen, er der mulighed for at tilkøbe pneumokokvaccination mod en egenbetaling på 420 kr.

Vaccinationerne udbydes over to dage på seks forskellige lokationer: 

Torsdag d. 22. oktober:

  • Rådhuset kl. 9:15-10:45
  • Hundslund Skole kl. 11.30-12:30
  • Gylling Skole kl. 13:15-13:55
  • Rådhuset kl. 14:30-18:00

Fredag d. 23. oktober:

  • VitaPark kl. 8.00-11:30
  • Hou Skole kl. 12:15-13:00
  • Saksild Skole kl. 13:45-14:30

DLVS stiller et bookingsystem til rådighed, hvor den enkelte medarbejder kan bestille tid til vaccination. Bookingsystemet kan tilgås via følgende link:

http://www.minvaccination.dk/arrangement/2020odderkommune156

Medarbejdere, som er på arbejde på de af Odder Kommune udbudte tidspunkter for vaccination den 22. og 23. oktober 2020, kan i den udstrækning arbejdet tillader det blive vaccineret i arbejdstiden.

Er en medarbejder forhindret i at møde op på de af Odder Kommune udbudte tidspunkter, er det muligt møde op til Åbent Hus Arrangementer, som DLVS afholder i hele landet til efteråret. Medarbejderne kan også booke en tid på en af deres rejseklinikker. De nærmeste klinikker er i Horsens og Aarhus.

Ved vaccination til åbent hus eller i en rejseklinik bedes medarbejderne medbringe en udfyldt rekvisition, som downloades via følgende link:

https://www.stopinfluenza.dk/virksomheder/informationspakken/plakater-rekvisition/

Du kan finde flere informationer om tilbuddet om gratis influenzavaccination her.