Penge til sundhed

14. maj 2018

I 2018 er der afsat en pulje på 200.000 kr., som de enkelte arbejdspladser kan søge om tilskud fra til en lokal indsats. Indsatsen skal relatere sig til arbejdspladsens opfølgning på trivselsmålingen.

Ansøgninger til puljen skal udarbejdes af ledelse og medarbejderrepræsentanter i fællesskab, og tiltaget skal dække alle medarbejdere på arbejdspladsen.

Der kan gives tilskud til lokale tiltag på maksimalt 25.000 kr., dog kan der maksimalt opnås 50 procent medfinansiering af de faktiske udgifter. Den resterende del finansieres af arbejdspladsen og/eller af ledere og medarbejdere.

Ansøgninger behandles efter "først til mølle"-princippet. Dog kan der kun gives tilskud til en arbejdsplads én gang indenfor samme kalenderår, og arbejdspladser, der ikke har fået tilskud tidligere, vil blive prioriteret først - også i efterfølgende år.

Læs mere om puljen og hvordan man søger her.

Se en oversigt over tilskud givet i 2018 her.