Whistleblowerordning

23. november 2020

På augusts måneds byrådsmøde vedtog byrådet at Odder Kommune skulle have en whistleblowerordning. Den ordning træder nu i kraft, og dermed kan ansatte og samarbejdspartnere i kommunen nu melde til et uafhængigt udvalg, hvis man oplever eller har mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i eksempelvis den kommunale administration.

Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold. Ansatte eller samarbejdspartnere kan indgive oplysninger, hvis de har viden eller begrundet mistanke om grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser i Odder Kommune. Det er eksempelvis alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører:

  • Lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtigelser.
  • Bestikkelse, afpresning, underslæb eller regnskabsmanipulation.
  • Fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed.
  • Fare for miljøet.
  • Grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.

Listen er ikke udtømmende, og hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal indberette et forhold eller ej, så bør man ikke holde sig tilbage. Alle henvendelser bliver vurderet og besvaret. Hvis et forhold ikke er omfattet af whistleblowerordningen, vil indberetteren få at vide, at indberetningen ikke vil blive behandlet og så vidt muligt blive vejledt om, hvor man skal henvende sig med forholdet, hvis det ikke er via whistleblowerordningen.

Oplysninger kan indgives af alle kommunens ansatte samt af kommunens samarbejdspartnere og ansatte hos kommunens samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen kan tilgås her fra HR-portalen under fanen HR/På jobbet. 

Læs også mere via linket direkte til portalen her https://odder.whistleblowernetwork.net/frontpage.