Personalepolitisk værdisæt

Hovedudvalget vedtog den 4. december 2019 det personalepolitiske værdisæt for Odder Kommune.

Odder Kommunes personalepolitiske værdisæt danner rammen om den måde vores ansættelsestid udfolder og udvikler sig indenfor. De værdier vi står på er med til at forme vores identitet som professionelle medarbejdere og ledere, og sætter rammen for den adfærd, der skal kendetegne vores tilgang til borgeren, opgaven og hinanden.

Værdisættet skal lægge op til gode dialoger i MED-systemet og på de enkelte arbejdspladser og suppleres i det omfang der er enighed herom i Hovedudvalget med personalepolitiske delpolitikker og fælles rammer og principper.

Hent det personalepolitiske værdisæt her.

Fra værdier til hverdagspraksis

Når det fælles værdisæt skal omsættes og oversættes til hverdagspraksis på den enkelt arbejdsplads kan man f.eks. arbejde med at konkretisere værdisætningerne i forhold til egen arbejdsplads - altså supplere det fælles værdisæt med uddybninger af "hos os betyder det at...."

Der er udarbejdet en dialogguide og en skabelon, der kan bruges hertil. Skabelonen kan hentes som Word her.