Rygepolitik

Rygeforbuddet gælder også borgere, gæster, eksterne håndværkere og andre besøgende på de kommunale arbejdspladser.

Undtagelser og særlige forhold I forbindelse med kurser og tjenesterejser med overnatning betragtes arbejdstiden som værende den almindelige normtid for den enkelte ansatte.

Særligt om arbejde i private hjem, hvor borgeren ryger.

Der henvises til pjecen ”Borgerens hjem som arbejdsplads”.

Sanktioner

En overtrædelse af rygeforbuddet kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Det skal altid være en konkret, individuel vurdering, hvordan en overtrædelse af rygeforbuddet sanktioneres. Overtrædelse af forbuddet første gang vil normalt medføre en påtale. Ved gentagelse kan overtrædelse medføre en advarsel eller afskedigelse.

Rygestopkursus

Odder kommune tilbyder gratis rygestopkursus til alle ansatte. Kurserne varetages af Odder Kommunes Træningscenter i Vitapark. Læs mere om kurserne og tilmelding her.

Ikrafttræden og evaluering

Rygepolitikken er godkendt i Hovedudvalget den 04.04.2016 og træder i kraft pr. 1. august 2016.

Rygepolitikken evalueres i 2019.

Download rygepolitikken som pdf.