Procesforløb tilpasset arbejdspladsen

HR kan efter aftale facilitere procesforløb med det formål af udvikle de lokale arbejdspladser. Forløbene tilrettelægges i samarbejde mellem HR og repræsentanter for arbejdspladsen og tager udgangspunkt i de konkrete behov på arbejdspladsen. Det er jer, der er eksperterne i jeres hverdag og opgaver, og det tager vi udgangspunkt i, når vi giver jer sparring og fører jer gennem en proces.

Nedenfor er en række eksempler på temaer, som kan være omdrejningspunktet for et procesforløb:

  • Social kapital
  • Kerneopgaven
  • Arbejdets indhold, omfang og udførelse
  • Forandringer og omstillinger
  • Trivsel på arbejdspladsen
  • Arbejdsmiljøudfordringer

De metodiske værktøjer vil afhænge af, hvilket tema I vil arbejde med samt de mulige rammer for forløbet.

Det er lederen på den pågældende arbejdsplads, som kan anmode om et procesforløb.

Hvis I er interesseret i at høre mere om mulighederne eller anmode om et forløb, kan I sende en mail til hr@odder.dk.