Arrangementer

Her kan du se en liste over de HR-relaterede arrangementer, der bliver afholdt i Odder Kommune.

HR-teamet afholder løbende workshops for ledere ved Odder Kommune om den gode rekruttering og onboarding.

På workshoppen sætter vi særligt fokus på, hvordan vi laver gode og professionelle rekrutteringer, hvor kandidaterne får en god oplevelse, og hvor vi får ansat de rette medarbejdere. Det handler i høj grad om om grundig forberedelse og tydelige processer. Vi sætter desuden fokus på, hvordan vi får nye medarbejdere godt om bord og får dem klædt fagligt og kulturelt på til at kunne begå sig i jobbet og på arbejdspladsen.

Der er aktuelt ikke fastsat et tidspunkt for den næste workshop. På efterspørgsel kan workshoppen udbydes med relativt kort varsel.

Introduktion til personalejura af 1 1/2 times varighed. Det vil bl.a. omhandle:

 • lønforhandling
 • sygefravær, set fra den juridiske vinkel
 • ferie
 • personalesager generelt

Intro udbydes:

 • Tirsdag den 16. april 2024 kl.10.00-11.30 i Mødelokale 1
 • Mandag den 7. oktober 2024 kl.13.00-14.30 i Mødelokale 1

Tilmelding senest en uge før til hr@odder.dk

Der er planlagt introduktionsmøder for nyansatte på følgende tidspunkter:

 • Torsdag den 8. februar 2024 kl. 13.00-14.30
 • Torsdag den 4. juni 2024 kl. 13.30-15.00
 • Torsdag den 24. oktober 2024 kl. 8.30-10.00

Møderne afholdes i Rådhussalen.

Tilmelding skal ske senest senest en uge i forvejen på mail til hr@odder.dk.

Fredag den 21. juni 2024 kl. 8:00-12:00 afholdes der supplerende arbejdsmiljøuddannelse med fokus på håndtering af stress hos medarbejdere. 

På uddannelsen vil psykolog, forsker og prisvindende forfatter Malene Friis Andersen tage os igennem en lærerig og inspirerende workshop, så I bliver bedre til at håndtere stress hos medarbejdere. Hun deler ud af sin store viden og erfaring inden for områderne stress og trivsel på arbejdspladsen. 

Malene har mange års erfaring som forsker og foredragsholder inden for stress og psykisk arbejdsmiljø, og hun er en af de mest førende og erfarne i Danmark inden for sit felt. 

Reserver allerede dagen nu: 

 • Fredag den 21. juni 2024 kl. 8:30-12:00. 

Arrangementet afholdes på Odder Parkhotel, og der vil være morgenkaffe med brød fra kl. 8:00. 

Tilmelding skal ske senest onsdag den 12. juni på mail til hr@odder.dk

Der afholdes desuden onsdag den 28. august 2024 en heldags supplerende arbejdsmiljødag på Egmont Højskolen i Hou. Mere information følger om denne arbejdsmiljødag. 

Som supplement til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse afholder HR-teamet løbende intro til arbejdsmiljø i Odder Kommune for nye arbejdsmiljørepræsentanter og ledere.

På introduktionen sætter vi særligt fokus på, hvordan vi arbejder sammen om arbejdsmiljøopgaverne i Odder Kommune, hvilke forventninger der er til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og HR-teamets rolle.

Vi kommer også ind på emner som systematik i arbejdsmiljøarbejdet, fælles procedurer og retningslinjer, anvendelse af HR-portalen m.m.

Der er aktuelt planlagt introduktion på følgende tidspunkter:

 • Mandag den 19. august 2024 kl. 12.30-15.30

Tilmelding skal ske senest senest en uge i forvejen på mail til hr@odder.dk

Oplæg om lønforhandling

Har du som leder brug for at blive klogere på regler og rammer for de lokale lønforhandlinger?

Er du bl.a. i tvivl om, hvad forlodsfinansiering, tilbageløbsmidler og reguleringsprocent egentlig er, og hvordan du skal forholde dig til det?

Hvordan er det nu, at processen er for de lokale lønforhandlinger?

HR og Løn holder oplæg, så du kan blive klædt på til de lokale lønforhandlinger.

Onsdag den 4. september 2024 kl. 10.00-11.30 i Mødelokale 1.

Tilmelding senest en uge før til hr@odder.dk.

Det er muligt for virksomhederne i Odder Kommune at rekvirere HR til en workshop for virksomhedsledere og ledere af medarbejdere om den svære personalesag. Det er virksomhedslederen på arbejdspladsen, der kan anmode om en workshop, hvis den ønskes afholdt lokalt.

På workshoppen arbejder vi med: 

 • Notatpligt
 • Odder Kommunes fraværspolitik
 • Sager vedrørende kort- og langtidssygdom
 • Diskriminationslovgivningen - særligt vedrørende handicap
 • Sager vedrørende samarbejdsproblemer
 • Retningslinjer for personalereduktion i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Hvis I er interesseret i at høre mere om mulighederne for en lokal workshop, kan I sende en mail til hr@odder.dk.

MED Grunduddannelsen er en 2-dages uddannelse, der giver en grundlæggende indføring i MED-udvalgsarbejdet. Uddannelsen er obligatorisk for alle MED-udvalgsmedlemmer og er tilpasset Odder Kommune.

Nyvalgte tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre nyvalgte medarbejderrepræsentanter samt nye ledere i et MED-udvalg, skal derfor tilmeldes uddannelsen.

Uddannelsen gennemføres så vidt muligt én gang om året. MED-uddannelsen blev senest gennemført den 14-15. september 2023. Der er ikke fastlagt et tidspunkt for næste uddannelsesforløb. 

Se indhold og ramme for uddannelsen her.

Tilmelding skal ske på mail til hr@odder.dk.

Lokale MED-undervisere: Lone Bay og Torben Nielsen.

HR kan efter aftale facilitere procesforløb med det formål af udvikle de lokale arbejdspladser. Forløbene tilrettelægges i samarbejde mellem HR og repræsentanter for arbejdspladsen og tager udgangspunkt i de konkrete behov på arbejdspladsen. Det er jer, der er eksperterne i jeres hverdag og opgaver, og det tager vi udgangspunkt i, når vi giver jer sparring og fører jer gennem en proces.

Nedenfor er en række eksempler på temaer, som kan være omdrejningspunktet for et procesforløb:

 • Social kapital
 • Kerneopgaven
 • Arbejdets indhold, omfang og udførelse
 • Forandringer og omstillinger
 • Trivsel på arbejdspladsen
 • Arbejdsmiljøudfordringer

De metodiske værktøjer vil afhænge af, hvilket tema I vil arbejde med samt de mulige rammer for forløbet.

Det er lederen på den pågældende arbejdsplads, som kan anmode om et procesforløb.

Hvis I er interesseret i at høre mere om mulighederne eller anmode om et forløb, kan I sende en mail til hr@odder.dk.

Psykologisk tryghed den 8. april 2024 (MED klippekort)

Solveig Havmand, PUF

Trivsel på arbejdspladsen den 31. januar 2024 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Anne Kirstine Bach Kristensen, LEAD

Arbejdshæfte til planlægning og opfølgning

 

Fremtidens generationer på arbejdspladserne den 6. december 2023 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Mia Nyborg Jørgensen, Komponent.

 

TRIOens rolle under forandringer den 26. september 2023 (Supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

TRIO'ens rolle under forandringer v/CRECEA.

Case 1 - Mogens.

Case 2 - Hanne

 

Arbejdsmiljødag den 8. juni 2022

Fællesoplæg:

Christian Harpelund - Fra rekruttering til onboarding

Malene Friis Andersen - Skyggearbejde og workarounds (materialet fås ved at sende en mail til hr@odder.dk )

Materiale fra workshops: 

Lene Hviid Møller, Human House - Stærke arbejdsfællesskaber.

Stiig Holm, Human House - Nudging.

Sannie Vester - Fastholdelse af medarbejdere.

Malene Friis Andersen - Hvordan kommer vi ovenpå efter Corona? (materialet fås ved at sende en mail til hr@odder.dk)

 

Sygefraværsdata den 4. maj og 27 oktober 2022

Jean Vennestrøm - Data og sygefravær.

TR og AMR – snitflader og samarbejde den 29. november 2021

Birgitte Poulsen, Cabi.

Samarbejdet mellem TR og AMR. (udleveringskopi)

Ved-Tror-Ved ikke. (udleveringskopi)

Anders Bjørk.

 

Styr bedre gennem forandringer den 24. november 2021 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Webinar v. ArbejdsmiljøCentret Human House.

 

Sygefravær - Hvorfor og hvordan den 20. september 2021

Birgitte Poulsen, Cabi

 

Kemisk risikovurdering den 12. maj 2021 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Webinar v. ArbejdsmiljøCentret Human House.

 

Arbejdsmiljødag den 18. marts 2021 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Skam, anerkendelse og stærke arbejdsfællesskaber - Pernille Steen Pedersen.

Værktøjer - Stressforebyggelse og arbejdsfællesskaber

Fra forandringsparat til forbedringsparat - Anne Skare Nielsen (optagelse af oplæg)

 

Sammen om det gode arbejdsmiljø den 27. oktober 2020 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Michael Munch-Hansen

 

Sunde fællesskaber den 17. september 2019 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

TRIO-samarbejdet - Mads Lund

Kend forskel på en travl og en stresset medarbejder - Pia Kjelstrøm Bruhn

Psykologisk førstehjælp - Lene Møller Hvid

Hygiejne på arbejdspladsen - Joo-Hwa Lee Nielsen

Ergonomi på arbejdspladsen - Stine Ege Qwist

Bevægelse på arbejdspladsen - Stine Ege Qwist

Det dobbelte KRAM - Peter Thybo

 

Organisatorisk robusthed den 10. maj 2019 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Dorte Rosendahl Kirkegaard

Skema til kortlægning af organisatorisk robusthed

 

Systematik i arbejdsmiljøarbejdet den 30. oktober 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Brian Foldager Larsen

 

Digital chikane den 19. april 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Abelone Glahns slides kan rekvireres hos Ulla Salling eller Malene Nørgård Jensen.

 

Robusthed og trivsel på arbejdspladsen den 1. februar 2018 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Thomas Milsteds slides om:

Manualer:

 

Temamøde om voldsforebyggelse den 29. november 2017

Bjarne Møller

 

Arbejdsmiljø i et biologisk perspektiv den 7. november 2017 (supplerende arbejdsmiljøuddannelse)

Tue Isaksen

 

Arbejdsmiljøkonference den 4. oktober 2017

Odder Kommune.

Tage Søndergaard Kristensen.

Jacob Storch.