Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, som et menneske bliver udsat for under udførelse af arbejde. Arbejdsmiljøbegrebet indeholder endvidere de forebyggende foranstaltninger, der sigter mod at undgå arbejdsskader, samt de initiativer, der bliver taget, for at mennesker kan få et bedre arbejdsliv. På disse sider kan du læse mere om arbejdsmiljøorganisationen og -indsatsen i Odder Kommune.