Beredskab

Her finder du de planer, du som medarbejder og leder skal bruge, hvis der opstår en alvorlig og/eller uventet hændelse.

Som m1edarbejder og leder skal du sætte dig ind i din afdelings beredskabsplaner. Det er vigtigt, at du ved, hvordan du skal handle, og hvem du skal kontakte, hvis der opstår en alvorlig og uventet hændelse.

Overordnede dokumenter:

Om afdelingernes planer

Afdelingernes delplaner indeholder de planer, din afdeling har vurderet, er nødvendige for at kunne håndtere alvorlige situationer, der er relevante i lige netop din afdeling.

Planerne for de enkelte situationer hedder indsatsplaner. I nogle tilfælde er en indsatsplan i sig selv tilstrækkelig til at håndtere en given situation.

Nogle hændelser kan dog være så komplekse, at der for overblikkets skyld er lavet såkaldte action cards, der understøtter indsatsplanen.

Om akuthjælp og instrukser

Akut Hjælp er en samling af korte action cards, som kan bruges i situationer, der kan opstå i en hvilken som helst afdeling og uanset fysisk placering.

Akut Hjælp indeholder bl.a. gode råd om førstehjælp, alarmering ved brand m.m. Vær opmærksom på, hvis din egen afdeling har lavet særlige planer i tilfælde af fx brand – så er det disse planer du skal følge.

Vi gør opmærksom på, at der fortsat kommer nye planer til, så du skal løbende holde dig orienteret om planerne for dit arbejdsområde.

Beredskab