Sygefraværsdata - for ledere

I samarbejde med Conopor v. Jean Vennestrøm udbydes et kursusforløb for ledere ved Odder Kommune om brugen af fraværsdata til reduktion af sygefravær.

Kurset baseres på egne fraværsdata med henblik på at give deltagerne en forståelse af egne udfordringer gennem data. Deltagerne lærer at læse, analysere og derefter tolke på data. Deltagerne undervises desuden i at have et kritisk blik for, hvilke grupper af medarbejdere, der skal arbejdes med, om det skal være på individ eller gruppeniveau, og hvad konsekvenserne er heraf. Dataanalysen sammenholdes med deltagernes erfaringer med deres medarbejdere for på den måde at kæde det databaserede og talmæssige sammen med det menneskelige og historiske.

Der er planlagt to kursusforløb som følger:

  • 4. maj 2022 + 27. oktober 2022 kl. 08.00-11.30 (målrettet Sundhed & Omsorg, Teknik & Miljø, Borgerservice, Jobcenter, Tandplejen, Fælles Drift & Service og stabe)
  • 4. maj 2022 + 27. oktober 2022 kl. 12.30-16.00 (målrettet Børne- & Familiecentret, Vejledning & Mestring, Bo & Beskæftigelse, Forebyggelse & Rusmidler, Ungeenheden, daginstitutioner, Musikskolen og Biblioteket)

Tilmelding via kalenderinvitation.