Strategisk Lederforum

Odder Kommunes Strategiske Lederforum består af Direktionen, Stabschefer og Virksomhedsledere - i alt ca. 35 ledere.

Strategisk Lederforum mødes ca. 5 gange årligt samt til et årligt udviklingsseminar. Virksomhedsledere og Stabschefer fungerer som bindeled mellem Strategisk Lederforum og ledernetværkene.

Download oversigt over medlemmer af Strategisk Lederforum som pdf. 

Oversigt over møder og seminarer 2022:

Møde  Dato  Tidsrum 
Fællesmøde med HovedUdvalget  10. februar 2022  11.30-14.00
Ordinært møde 10. februar 2022  14.00-16.00
Ordinært møde 5. maj 2022  13.00-16.00
Dialogmøde med Kommunalbestyrelse og Hovedudvalg 23. maj 2022 13.00-17.00
Ordinært møde 1. september 2022  13.00-16.00
Seminar (udsat til 2023)    
Ordinært møde 3. november 2022  13.00-16.00
Ordinært møde 15. december 2022  13.00-16.00