Medarbejdere i øget risiko

Senest opdateret den 6. januar 2022 

Medarbejdere i øget risiko

Sundhedsstyrelsen af ændret retningslinjerne for medarbejdere i øget risiko, således at der ikke længere skelnes mellem vaccinerede og ikke-vaccinerende. 

Det fremgår af retningslinjerne, at personer i øget risiko skal uafhængig af vaccinationsstatus som udgangspunkt ikke længere omplaceres fra deres arbejde i sundheds-, social- og plejesektoren.
Arbejdspladsen bør altid gå i dialog med personen i øget risiko om hvordan et sikkert  arbejdsmiljø opretholdes ift. smitteforebyggelse. Nationale  Infektionshygiejniske retningslinjer skal følges ift. korrekt brug af relevante værnemidler og generelle smitteforebyggende tiltag sikres på arbejdspladsen.

Ved erkendte smitteudbrud bør der foretages en konkret vurdering af, om personen skal omplaceres indtil udbruddet er håndteret.

Der kan dog være særlige forhold på arbejdspladsen, eller hos den enkelte medarbejder, der medfører, behov for særlige forholdsregler fx omplacering eller andre yderligere tiltag.
Det kan fx være hvis der er høj risiko for smitte på arbejdspladsen, eller hvis
medarbejderen har en kombinationen af flere sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko, fx graviditet, overvægt og svær hjertesygdom. Den praktiserende læge eller behandlende sygehuslæge kan bidrage med en konkret, individuel vurdering af hvorvidt den enkeltes patients sygdomme og tilstande medfører øget risiko.

Læs mere om risikogrupper på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 

Særligt vedr. gravide

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, fordi der som udgangspunkt er lille risiko for smitte med COVID-19. Dette skyldes, at alle på 12 år og derover er inviteret til vaccination mod COVID-19, herunder også gravide, og mange har taget imod tilbuddet. Den højere vaccinationstilslutning i befolkningen giver lavere risiko for at blive smittet med COVID-19, ligesom den enkelte vaccinerede har betydeligt mindsket risiko for alvorlig sygdom og død.

Det anbefales derfor ikke længere at omplacere gravide kvinder i sundheds-, social- og ældresektoren eller i dagtilbud med 0-6 årige til et ikke-borgernært arbejde fra uge 28+0, uanset om man er vaccineret eller ej.

Der kan dog være særlige forhold på arbejdspladsen, eller hos den enkelte medarbejder, der medfører, behov for særlige forholdsregler fx omplacering eller andre yderligere tiltag.
Det kan fx være hvis der er høj risiko for smitte på arbejdspladsen. Arbejdsgiver har ansvar for at vurdere om de konkrete forhold på arbejdspladsen tilsiger behov for særlige
forholdsregler for gravide.

Se mere på https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination/Grupper-for-vaccination/Gravide-og-ammende  

Se også mere information til personer i øget risiko på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.