Nyt tilbud - Graviditet og trivsel

07. maj 2021

Odder Kommune indgår i et forskningsprojekt omkring forbyggelse af gravide medarbejdes sygefravær. Vi kan derfor i samarbejdet med Aarhus Universitetshospital og arbejdsmedicinsk klinik, tilbyde samtaler med en jordemoder, med fokus på at forebygge gravide medarbejderes sygefravær.

De fleste gravide er erhvervsaktive og forskning viser, at i Danmark er en tredjedel af gravide kvinder sygemeldt på et tidspunkt under graviditet. I gennem­snit har gravide 48 fraværsdage. Det er normalt at opleve gener i form af kvalme, øget træthed, smerter i lænd og bækken og plukveer. Alle disse gener kan føre til utryghed og kan forstærkes af belastninger i arbejdsmiljøet. Det er oftest disse gener, der er årsag til, at gravide medarbejdere må sygemelde sig. Også i Odder Kommune viser data, at ca. en tredjedel af de gravide i 2020 havde fravær, som følge af graviditetsgener – et fravær der samlet set svarede til ca. fire årsværk.

Graviditet og Trivsel er et tilbud til gravide medarbejdere og deres leder. Tilbuddet bygger på gode erfaringer fra Norge, hvor samtaler mellem den gravide medarbejder, hendes leder og en arbejdsmiljø-jordemoder har ført til reduktion af sygefravær og til bedre trivsel under graviditet.

Tilbuddet indebærer:

  • Et tillykke-brev med invitation til samtale
  • Samtale omkring graviditetsuge 15 og 28 med fokus på drøf­telse af graviditetsgener og arbejdsmiljø. Ved yderligere behov for samtaler kan disse frit bookes.
  • Fri adgang til sparring og vejledning med arbejdsmiljø-jordemo­der pr. telefon – gælder både medarbejder og leder.

Tilbuddet er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen og udgår fra Arbejdsmedicins Klinik ved Aarhus Universitetshospital.

Kontaktoplysninger til jordemoder og forskere

For deltagelse eller flere oplysninger om projektet på tlf. 2942 7141 eller på

mail: auh.graviditetogtrivsel@rm.dk

Kontakt også gerne Sygefraværskonsulent Merete Kristensen på tlf. 20361853 eller på mail merete.kristensen@odder.dk