Opdateret vejledning

10. juni 2022

Som følge af den ændrede smittesituation i samfundet har Arbejdstilsynet opdateret AT-vejledningen om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19. Opdateringen skyldes, at de lovbestemte smitteregulerende tiltag i samfundet blev ophævet 1. februar 2022 samtidig med, at der var udbredt smitte i samfundet med den mere smitsomme omikron-variant. Herefter er udgangspunktet, at risikoen for smitte på arbejdspladsen ikke er større end uden for arbejdspladsen.

I den opdaterede vejledning er der tilføjet en tidsmæssig afgrænsning for vejledningen, så den retter sig mod sygdomstilfælde med covid-19, der er opstået i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022. Smitte, som er sket efter 1. februar 2022, skal efter den opdaterede vejledning håndteres som andre lignende sygdomme.

Fremadrettet er det som udgangspunkt kun særlige situationer, hvor der er opstået senfølger, og smitten kan sandsynliggøres at stamme fra arbejdspladsen, der fortsat kan anmeldes. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor den smittede i udstrakt grad har arbejdet med covid-19 patienter og stort set ikke har haft kontakt med andre i sin fritid.

Du kan læse den opdaterede vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022 her.