Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling skal sikre, at organisationen har de kompetencer, der er nødvendige for at løfte kerneopgaven. Den kompetenceudvikling, der investeres i, skal tilføre værdi til kerneopgaven, til arbejdspladsen og i sidste ende til borgeren.

Kompetenceudvikling har traditionelt handlet om at komme på kurser eller deltage i uddannelsesforløb. Kompetenceudvikling er andet og mere end kurser. Det omfatter også den læring, der hver dag foregår på arbejdspladsen i form af eksempelvis videndeling, sidemandsoplæring, nye arbejdsopgaver og/eller nye måder at organisere arbejdet på m.m.