Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond er etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2013 af KL sammen med BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund og 3F.

Formålet med fonden er at fremme og understøtte kommunernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet. Der gives fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere.

Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80 procent af udgifterne til efter- og videreuddannelse, mens de resterende 20 procent skal dækkes af arbejdspladsen. Der kan søges op til 25.000 kr. pr. ansat inden for en periode på 12 måneder. 

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Fra ufaglært til faglært

KL og Forhandlingsfælleskabet har afsat en pulje på 20 mio. kr. årligt særligt øremærket til uddannelse af ufaglærte medarbejdere. Puljen har til hensigt at fjerne økonomiske barrierer for at uddanne sig og har til formål, at medarbejderne bliver i kommunen efter endt forløb.

Læs mere om Den Kommunale Kompetencefond og ansøg her.