Komponent - Kommunal læringspartner

Komponent er kommunernes fælles udviklingscenter. Komponent tilbyder rådgivning, praksisnær kompetenceudvikling og efteruddannelse inden for ledelse, administration, økonomi, styring og velfærd til ledere og medarbejdere på alle niveauer. Komponents aktiviteter tager afsæt i praksis og spejler hverdagen som kommunal medarbejder eller leder. 

Komponent udbyder bl.a. en række signaturydelser, herunder kommunomuddannelsen for kontorpersonale og Diplomuddannelse i Offentlig Ledelse (DOL) samt en række kurer og efteruddannelse målrettet de forskellige kommunale fagområder.

Læs mere om Komponents ydelser her.