GRUS

GRUS (gruppeudviklingssamtale) er en samtale mellem en gruppe medarbejdere og deres leder. Formålet med GRUS er at udvikle gruppemedlemmernes samlede kompetencebeholdning i relation til gruppens arbejdsopgaver, gruppens samarbejde og gruppens relationer til borgere/brugere.

GRUS anvendes typisk som et supplement til den individuelle MUS. Afholdes GRUS som erstatning for MUS kræver det, at der på baggrund af GRUS udarbejdes en individuel kompetenceudviklingsplan for hver enkelt medarbejder.

Med GRUS er der ikke formelle krav til, hvordan der samles op på aftaler om udviklingspunkter. Det anbefales, at der udarbejdes referat eller anden skriftlig aftale om gruppens udviklingspunkter, så det står klart for alle, hvilke udviklingsmål der er aftalt.

Download eksempel på skema til GRUS som word her.