LokalUdvalg

Der oprettes LokalUdvalg (LU) på de enkelte institutioner. LokalUdvalg på mindre institutioner oprettes som personalemøder med MED-status. Det er op til de enkelte institutioner lokalt at aftale, om der etableres MED-udvalg eller personalemøde med MED-status.

I vurderingen af, om der oprettes MED-udvalg eller personalemøder med MED-status, skal eksempelvis indgå antallet af ansatte på institutionen, geografisk spredning og spredning i arbejdstid (er institutionen eksempelvis døgnbemandet).

Kan der ikke opnås enighed mellem ledelse og medarbejdere om den lokale organisering forelægges spørgsmålet OmrådeUdvalget for det pågældende område, som træffer beslutning herom.

Download skabelon til forretningsorden for LokalUdvalg her.

Download skabelon til forretningsorden for personalemøder med MED-status her.