OmrådeUdvalg Rådhus

OmrådeUdvalg Rådhus er sammensat af fire ledelsesrepræsentanter, fem tillids-/medarbejderrepræsentanter samt to arbejdsmiljørepræsentanter. En af ledelsesrepræsentanterne skal være medlem af arbejdsmiljøgruppen for rådhuset.

De fem medarbejderrepræsentanter fordeler sig således:

  • OAO 3 repræsentanter
  • FTF 1 repræsentant
  • AC 1 repræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på rådhuset. Såfremt der er valgt mere end to arbejdsmiljørepræsentanter for Rådhuset, kan der desuden vælges op til to suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til OmrådeUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området.

Læs mere her