OmrådeUdvalg Teknik

De to medarbejderrepræsentanter fordeler sig således:

  • Fælles Drift og Service 1 repræsentant
  • Tunøfærgen 1 repræsentant

Er der valgt tillidsrepræsentanter på området, er de som udgangspunkt selvskrevet til udvalget. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges således, at der så vidt muligt deltager en arbejdsmiljørepræsentant fra hver af de to enheder.

Er medarbejderne valgt både som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant skal det sikres at, der vælges ekstra medarbejderrepræsentanter, således at der samlet er mindst tre repræsentanter fra medarbejdersiden i udvalget.