MED-organisation

Samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i Odder Kommune er formaliseret i MED-organisationen, som sikrer medarbejdere og ledere en mulighed for at drøfte og få indflydelse på sager indenfor arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljø.

I Odder Kommune er arbejdsmiljøarbejdet integreret i MED-organisationen. Odder Kommune har således et enstrenget system, hvilket indebærer, at MED-udvalgene varetager arbejdsmiljøfunktioner i henhold til lovgivningen. Det betyder, at arbejdsmiljøforhold og samarbejdsforhold drøftes i samme udvalg.

Den lokale MED-aftale udgør sammen med Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse den overordnede ramme for samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i Odder Kommune.

Læs mere