OmrådeUdvalg Social og Sundhed

OmrådeUdvalg Social og Sundhed er sammensat af fem ledelsesrepræsentanter, fem tillidsrepræsentanter samt to arbejdsmiljørepræsentanter. Mindst én af ledelsesrepræsentanterne skal være medlem af en arbejdsmiljøgruppe.

De fem tillidsrepræsentanter udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordeling:

  • OAO 3 repræsentanter
  • FTF-K 2 repræsentanter

Det skal så vidt muligt sikres, at tillidsrepræsentanterne samlet dækker bredt blandt de organisatoriske enheder under området.

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt kommunens arbejdsmiljørepræsentanter indenfor området – dog så vidt muligt fra forskellige dele af området. Der kan desuden vælges to suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til OmrådeUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området.

Borgerservice