OmrådeUdvalg Børn, Unge og Kultur er sammensat af fire ledelsesrepræsentanter, otte tillidsrepræsentanter samt to arbejdsmiljørepræsentanter. Mindst én af ledelsesrepræsentanterne skal være medlem af en arbejdsmiljøgruppe.

De otte tillidsrepræsentanter udpeges af hovedorganisationerne efter følgende fordeling:

  • OAO 3 repræsentanter
  • FTF-K 4 repræsentanter
  • AC 1 repræsentant

Det skal så vidt muligt sikres, at tillidsrepræsentanterne samlet dækker bredt blandt de organisatoriske enheder under området.

Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt alle arbejdsmiljørepræsentanter indenfor området – dog så vidt muligt fra forskellige dele af området. Der kan desuden vælges to suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanterne til OmrådeUdvalget. Disse vælges ligeledes af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne på området.

Borgerservice