Medlemmer

Sammensætning pr. 1. april 2021

Ledelsesrepræsentanter:
Morten Møller, Ledelse og Udvikling (formand)
Britta Kempel, Social og Borgerservice
Ole Stounbjerg, Jobcenter
Casper Grønborg, Teknik og Miljø

Medarbejderrepræsentanter:
Rikke Liboriussen, HK / Ungeenheden
Laila Dueholm, HK/ Jobcenter
Margit Pedersen, HK/ Borgerservice
Kjeld Pedersen, DS/ Ungeenheden
Heida Thorgeirsdottir, AC/Teknik & Miljø

Arbejdsmiljørepræsentanter:
Malene Lykke Scharling, Ledelse & Udvikling
Cecilie Robert, IT og indkøb

Suppleanter:
Hanne Fleron, HK
Jane Kjær Tropp, HK
Anders Grønkjær-Petersen, AC
Maria Johanne Hedegaard (Arbejdsmiljørep.)

Sekretær for udvalget
Merete Uldall Kristensen, Ledelse & Udvikling